Ingen strøm – ingen udvikling!

Uddannelse, sundhedsvæsen og små virksomheder har brug for elektricitet alle steder på jorden, men i landdistrikterne i Afrika er det svært og dyrt at udrulle offentlige net. Derfor har mange mennesker kun lys fra fx. usunde petroleumslamper og elektricitet fra dårlige solcelle-løsninger eller engangsbatterier. Det er dyre løsninger som hæmmer udviklingen i landdistrikterne og samtidig sætter miljøet under pres.

Ifølge databasen “Verdensbankens bæredygtig energi til alle” har 67% af de østafrikanske lande ingen eller meget dårlig adgang til elektricitet. Og i 2040 vil 500 mio mennesker i verden forsat leve uden adgang til offentlig strøm. Ovenstående kort viser, hvor koncentrationen af områder uden offentlig elforsyning er størst.

Nuværende muligheder
Standardløsningerne er fx. små sollamper, parafinlamper, stearinlys, kul, blybatterier og/eller diesel/petroleum. Diesel og petroleum er dyrt og dårligt for miljøet. En typisk afrikansk familie belaster miljøet med 2,4 kg CO2 og 58,5 g sort kulstof om året – hvilket set i forhold til effekten er voldsomt – og løsningerne er farlige for både sundhed og sikkerhed. Og fx. kasserede batterier fører til forgiftning af miljøet – herunder grundvands- og afgrødeforurening.

Der findes forskellige muligheder for mere effektive løsninger, men eksisterende solsystemer er finansieret ved køb eller leasing af eget udstyr, hvilket er forholdsvis store investeringer for familier i fattige områder – og dette afskærer størstedelen fra en effektiv løsning. Ingen af disse systemer understøtter reelt det overordnede og langsigtede mål om at give adgang til offentlig netforbundet strøm, ved at oprette mikronet i landdistrikterne.

Der er i høj grad behov for en mere holdbar og miljøvenlig løsning – som også er økonomisk tilgængelig – og det er her Peoples Portable Power kommer ind i billedet.

Se vores løsning >>