InnoBooster har delfinansieret PP Powers første fase fra ide til udvikling og første test af vores bærbare batteriløsning til familier, der i dag lever uden adgang til el og i stedet bruger forurenende og sundhedsskadelig petroleum for at få lys om aftenen til blandt andet lektielæsning.Efter en velafviklet validering af betalingsvillighed og funktionalitet ved første test i Kenya (der stadig kører), er jeg nu ved at søge funding til udviklingsfase 2, så vi også kan få afprøvet vores antagelser omkring blandt andet distributions- og salgskanaler i Kenya.

Vi skal rejse ca. 2 mio. kr. til færdigudvikling og demonstration i ti landsbyer i Kenya i 2018. Denne kapital kommer fra egne midler og offentlige udviklingsfonde.

I løbet af det første halve år fik vi vished om vores bærbare batteris funktionalitet og egnethed samt en masse konstruktiv feed-back fra testen i Kenya. De ti familier, vi afprøvede konceptet med i den første landsby, viste stor interesse for produktet og vil gerne betale for brugen og der er yderligere 50 familier, der gerne vil lease vores løsning og være med i næste test når vi kommer tilbage med den næste prototype.

Den næste prototype er ved at være på plads og udviklingen er finansieret af os selv.

Innovationsfonden har behandlet vores nye ansøgning til InnoBooster-programmet og på baggrund heraf, inviteret os til panelmøde og pitch, for at få afklaret hvorvidt Innovationsfonden vil investere i fase 2 af vores udviklingsprojekt. Dette er et vigtigt skridt i forhold til den forsatte udvikling af PP Power 🙂

Min plan er at tage til Kenya igen til november for at få yderligere opbakning fra lokale aktører inden for salg og distribution, herunder også lokale NGO’er og elselskaber.

Til foråret 2018 forventer vi at påbegynde de næste konkrete test i Kenya og indtil da er en del af mit arbejde også at skaffe yderligere kapital og udvide ejerkredsen med henblik på sparring og at få de rette kompetencer ind i teamet. Kontakt mig evt. på skj@pp-power.com.