Netop hjemvendt fra en uges rejse i Tanzania og Kenya arrangeret af Acces2Innovation for DANIDA. Vi var sammen med en række danske virksomheder, der alle søgte samarbejdspartnere og nye forretningsmuligheder.

For vores vedkommende var det en rigtig interessant tur, med mange spændende kontakter – fra NGO’er over offentlige virksomheder til private selskaber og investorer. Mulighederne er interessante og efterspørgslen efter løsninger til specielt el- og vandforsyning i off-grid områder er store.

Konkret går vi nu i gang med at indgå – i første omgang uformelle – partnerskaber, med henblik på at skabe grobund for samarbejder omkring service- og monteringsfaciliteter, markedsføring og distribution. Vi forventer at intensivere de netværksskabende aktiviteter til efteråret, når vores første live-test af vores batteriløsning i Kenya denne sommer er overstået.

De følgende billeder gengiver nogle af de indtryk jeg fik på turen.

Landsbyer i Off Grid områder har brug for el og vand

Mobil telefoni er meget udbredt og mobilbetalings systemet M-pesa er anvendt af de fleste som betalingsmiddel

 

Jeg fik holdt en række interessante møder med forskellige lokale virksomheder – her Deborah fra CX Power Ltd.
Denne gruppe personer fra netværket PartnersBrain repræsenterede forskellige virksomheder i Kenya, der ønsker at investere i nye innovative virksomheder
Endelig havde vi også møder med de danske ambassader i Tanzania og Kenya. Her er det ambassadør Ejner Jensen fra den danske ambassade i Dar es Salaam i Tanzania